<

Drs. Irene van Balken

Neuroloog

Irene van Balken heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft daarna twee jaar onderzoek gedaan in Amerika bij prof dr. Irene Litvan, die gespecialiseerd is in Parkinsonismen en de ziekte van Parkinson. Daarna heeft zij haar opleiding tot neuroloog in 2013 afgerond in het RadboudUMC.

Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten met aandoeningen als de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, loopstoornissen en andere hersenziekten.

Daarnaast ligt haar speciale aandacht bij patiënten met SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Hierbij ervaren mensen vaak zeer beperkende en invaliderende klachten, waarvoor geen duidelijke medische verklaring wordt gevonden. Neurologen (en artsen in het algemeen) vinden het uitleggen van onbegrepen lichamelijke klachten erg moeilijk; ze hebben daar geen handvatten voor. Terwijl patiënten juist erg veel waarde hechten aan een goede uitleg. Dit is ook nodig om een goed behandeltraject in te kunnen zetten, wat essentieel is om mensen te begeleiden bij deze klachten en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Het is haar droom om de zorg voor deze patiënten verder te ontwikkelen, zodat er een netwerk komt, waarbij zowel patiënt als verwijzer duidelijk kunnen vinden welke therapeuten het beste zijn voor hen.

Aandachtsgebied

Neurodegeneratieve ziekten en bewegingsstoornissen.

SOLK


Relevante informatie