<

Polikliniek

Op de polikliniek van de kinderneurologie komen kinderen en ouders met de vraag of er bij het kind sprake is van een kinderneurologisch probleem: is er een ziekte van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of de spieren?
De kinderneurologen houden hun polikliniek op de polikliniek van de kindergeneeskunde van het Radboudumc. De poli heeft als routenummer 788.
Er bestaan verschillende polikliniekspreekuren, welke hieronder staan beschreven.
Voor een kijkje op onze polikliniek klikt u hier.


Ataxia-Teleangiectasia

Op de polikliniek worden de kinderen op een middag gezien door al deze specialismen. Zij komen in tweetallen langs bij kind en ouders die een eigen kamer hebben. Lees meer…

KOALA

Een op de 60 kinderen in Nederland heeft een ontwikkelingsachterstand. Een ontwikkelingachterstand kan ontstaan door veel verschillende oorzaken zoals een beschadiging van de hersenen Lees meer…


Slik en Drooling

Wij hebben een polikliniek voor kinderen met slikklachten voor diagnostiek Lees meer…

Spina Bifida

Op de polikliniek worden de kinderen op een middag gezien door een multidisciplinair behandelteam met artsen uit diverse specialismen. Lees meer…


RADBOUD KinderSpierCentrum

Op een middag worden de kinderen door de vaste teamleden gezien. Zij komen achter Lees meer…

Kinderneuro-oncologie

Dit is een spreekuur voor kinderen die behandeld zijn voor een tumor van de hersenen of van het ruggenmerg. Op deze poli kijken en praten kinderneuroloog Jolanda Schieving Lees meer…


Spierziekten

Kinderneuroloog Corrie Erasmus heeft elke week op dinsdag middag een intake polikliniek voor kinderen waarbij het vermoeden bestaat dat zij een ziekte Lees meer…

Bewegingsstoornissen

Kinderneuroloog Michèl Willemsen en Jolanda Schieving hebben twee keer per maand een intake polikliniek voor kinderen die op een andere manier Lees meer…