<

Netwerk

Als kinderneurologen werken we nauw samen met diverse andere disciplines in het UMC St Radboud. Zo hebben we een intensief samenwerkingsverband met de kinderlogopedistes, de kinderpsychologen, de kinderfysiotherapeuten, de kinderergotherapeuten en het maatschappelijk werk. Zo ook met diverse andere specialisten zoals de kinderneurochirurgie, de kinderrevalidatieartsen, de kinderchirurgen, de orthopeden, de urologen, de diverse algemene en gespecialiseerde kinderartsen en de klinisch genetici die in het UMC St Radboud werken.

Ook werken we nauw samen met diverse kinderartsen, kinderneurologen, neurologen, revalidatieartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en AVG-artsen in de regio. Zo kunnen we er voor zorgen dat kinderen met een kinderneurologische aandoening zo veel mogelijk zorg in hun eigen omgeving kunnen krijgen en tegelijk indien het nodig is profiteren van de kennis die bij de kinderneurologie in het UMC St Radboud aanwezig is.


Multidisciplinaire samenwerking

Als kinderneurologen werken we nauw en intensief samen met diverse andere specialisten en paramedici om de zorg Lees meer…

Regionale samenwerking

Als kinderneurologen werken we nauw en intensief samen met diverse kinderartsen, kinderneurologen, neurologen, revalidatieartsen, kinder-en jeugdpsychiaters en AVG-artsen in onze regio. Lees meer…


Andere ziekenhuizen

De kinderneurologen uit het RadboudUMC gaan ook naar andere ziekenhuizen toe om daar samen met de behandelaars in dat ziekenhuis kinderen met een neurologisch probleem te zien. Lees meer…