<
Team Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Bewegingsstoornissen

Wie zijn wij

Het Radboud Expertisecentrum Erfelijke Bewegingsstoornissen (REEB) biedt top-referente zorg op een persoonlijke manier.

Belangrijke speerpunten hier binnen zijn:
- Diagnostiek én behandeling
- Transitiezorg voor adolescenten
- Counseling bij zwangerschapswens en prenatale
diagnostiek
- Revalidatie en paramedische therapieën
- Maatschappelijke issues, zoals werk en gezin
- Pijn en palliatie

 

Speciale poliklinieken

Polikliniek ataxie
Patïenten met (mogelijke) cerebellaire ataxie worden
gezien op de polikliniek Ataxie. We richten ons hierbij
tijdens de eerste afspraak op het vaststellen van de
eventuele onderliggende ziekte. Bij een vervolgafspraak
komen mogelijke therapeutische en ondesteunende
opties aan bod.

Polikliniek Erfelijke hersenziekten
Patiënten met een (vermoedelijke) hereditaire ataxie,
ziekte van Huntington, familiair parkinsonisme,
hereditaire spastische paraparese of een andere erfelijke
hersenziekte kunt u verwijzen naar de polikliniek Erfelijke
Hersenziekten. Indien geïndiceerd wordt de patiënt
samen met de klinisch geneticus gezien.

Kinderneurologie
Aard en oorzaak van bewegingsstoornissen bij kinderen
zijn vaak onduidelijk. Voor beoordeling en initiële
diagnostiek kunnen zij verwezen worden naar ons team
van kinderneurologen. Bij een duidelijk vermoeden op
een neurodegeneratieve of neurometabole ziekte kunt u
gericht verwijzen naar prof. dr. Michel Willemsen.

Polikliniek ataxia-telangiectasia (AT)
We hebben een multidisciplinaire polikliniek voor
kinderen en volwassenen met AT en variant-AT. Zij
worden ten minste eenmaal per jaar voor een
multidisciplinaire beoordeling met onder andere
immunoloog, revalidatie-arts en paramedici gezien.