Expertisecentrum

Wie zijn wij?

Het Radboud Expertisecentrum Erfelijke Bewegingsstoornissen (REEB) biedt top-referente zorg op een persoonlijke manier. Lees meer…

Nieuws

Klik hier voor nieuws en updates vanuit ons expertisecentrum. Lees meer…

Patiëntenvereniging

Het Radboudumc gelooft in persoonsgerichte zorg. Nauw contact met patiëntverenigingen is hierbij een van de hoekstenen. Lees meer…


Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van ons expertisecentrum erfelijke bewegingsstoornissen. Lees meer…

Patiëntenzorg

Op de diverse poliklinieken van ons expertisecentrum erfelijke bewegingsstoornissen komen patiënten verwezen door hun huisarts of een medisch specialist vanuit een ander ziekenhuis. Lees meer…

Onderwijs

Het thema bewegingsstoornissen is een van de 3 speerpunten van de afdeling neurologie van het Radboudumc. Opleiding en onderwijs is hierbij een belangrijk onderdeel. Lees meer…