<
24 juli 2015 | nieuws

Groepsconsult mogelijkheid om kosteneffectiviteit te verhogen met behoud van kwaliteit

Groepsconsulten kunnen de kwaliteit van leven van patiënten met een neuromusculaire aandoening verbeteren, zo bleek uit onderzoek van Femke Seesing van de afdelingen Neurologie & Health Evidence van het Radboudumc. Het vervolgonderzoek naar de kosteneffectiviteit van deze gezamenlijke medische consulten is nu verschenen in Neurology. Hierin beschrijft ze dat groepsconsulten kosteneffectiever zijn dan individuele consulten bij een minimum groepsgrootte van zes patiënten van wie driekwart ook zijn eigen neuroloog nog bezoekt.

Seesing en haar collega’s deden hun onderzoek bij 272 patiënten met spierziekten zoals myotone dystrofie, facioscapulohumerale spierdystrofie, en inclusion body myositis. De helft kreeg hun jaarlijkse afspraak bij de neuroloog in de vorm van een groepsconsult, de andere helft kreeg een individueel gesprek. Bij een groepsconsult krijgen vijf tot acht mensen met dezelfde spierziekte tegelijkertijd een consult met de neuroloog. Deelnemers beantwoordden middels een vragenlijst 1 week, 3 maanden en 6 maanden na afloop van het consult vragen over hun kwaliteit van leven en het gebruik van zorg.

Gespecialiseerde zorg voor mensen met zeldzame aandoening

Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van zorg (zoals huisarts, medisch specialist of ziekenhuisopname) tijdens het onderzoek niet verschilt tussen deelnemers aan een groepsconsult of een individueel consult. Dit in tegenstelling tot de resultaten van eerder internationaal onderzoek bij onder andere patiënten met diabetes en hartfalen. Mogelijk ontstaat het verschil doordat de verschillende neuromusculaire aandoeningen niet vaak voorkomen en een groepsconsult (van 90 minuten met vijf tot acht medepatiënten en een gespecialiseerd neuroloog) veel extra informatie kan opleveren die aanvankelijk tot meer verwijzingen kan leiden. Een langere follow up van patiënten moet uitwijzen of op langere termijn minder complicaties optreden. Daarnaast kunnen groepsconsulten ervoor zorgen dat gespecialiseerde zorg voor meer patiënten met een zeldzame aandoening beschikbaar komt.

Voorwaarden voor kosteneffectiviteit

Alhoewel gebruik van zorg niet afneemt, maakt het onderzoek de voorwaarden zichtbaar waarbij groepsconsulten meer kosteneffectief zijn dan individuele consulten: het minimum aantal patiënten in een groepsconsult moet zes zijn en driekwart van de patiënten moet zijn eigen neuroloog bezoeken. Voor artsen die groepsconsulten in hun praktijk willen opzetten zijn dit belangrijke, nog niet eerder onderzochte aspecten om rekening mee te houden.

Publicatie Neurology: Cost-effectiveness of shared medical appointments for neuromuscular patients - Femke M. Seesing, Hans J. Groenewoud, Gea Drost, Baziel G.M. van Engelen, Gert Jan van der Wilt http://www.neurology.org/content/early/2015/07/17/WNL.0000000000001857.abstract

Zie voor meer informatie ook: http://nieuws.radboudumc.nl/groepsconsult-kan-kwaliteit-van-leven-van-patienten-met-spierziekte-verbeteren/