<
12 maart 2015 | nieuws

Biemondlezing bewegingsstoornissen bij kinderen

In 2015 hield kinderneuroloog Jolanda Schieving een lezing over bewegingsstoornissen bij kinderen op de landelijke Biemond nascholing voor neurologen en neurologen in opleiding in Papendal in Arnhem.

Deze dat stond geheel in het teken van bewegingsstoornissen. Diverse experts uit heel Nederland gaven een state-of-the art lezing over diverse bewegingsstoornissen zoals dystonie, ataxie, de ziekte van Parkinson of functionele bewegingstoornissen. Kinderneuroloog Jolanda Schieving hield een lezing over acute bewegingsstoornissen op de kinderleeftijd.  Neuroloog Bart van de Warrenburg gaf een lezing over de aanpak bij een patient met een ataxie. Neuroloog Bas Bloem verzorgde aan het eind van de dag de casuïstiek bespreking.