<
19 maart 2015 | nieuws

Lezing bewegingsstoornissen bij kinderen

In 2015 hield kinderneuroloog Jolanda Schieving een lezing over bewegingsstoornissen bij kinderen op het 5e kinderorthopediecongres met als onderwerp bewegingsstoornissen in Ede.

Dit vijfde congres georganiseerd door de afdeling kinderorthopedie van het Sophia Kinderziekenhuis/ErasmusMC in Rotterdam belichtte vanuit kinderneurologische, kinderpsychiatrische en kinderorthopedische optiek de bewegingsstoornissen die voorkomen bij kinderen. Het was een boeiend en gevarieerd congres met meer dan 500 congresbezoekers waarbij discipline overstijgend werd gekeken naar de problemen met bewegen bij kinderen.