<
4 maart 2015 | nieuws

"Uitkomsten" van het Radboudumc Stroke Centrum

Uitkomsten” is een uitgave van het Radboudumc Stroke Centrum en rapporteert hoe het gaat met patiënten vanaf het moment van opname en acute behandeling in het Radboudumc tot prognose een jaar na beroerte. Het is een samenvatting voor patiënt en zorgverlener relevante indicatoren en uitkomsten.

Zorg voor patiënten met een beroerte speelt zich af in een complexe keten van zorgaanbieders, waarbij echter het inzicht over functioneren van een patiënt zich nogal eens beperkt tot de “eigen” schakel. “Uitkomsten” verschaft echter nadrukkelijk ook informatie over hoe patiënten lang na opname in ons ziekenhuis functioneren; zowel thuis, in revalidatie centrum of verpleeghuis en/of op hun werk, kortom een overzicht over het gehele netwerk.

Young stroke

Een bijzonder groep patiënten waar het Radboudumc Stroke Centrum bijzondere expertise in heeft zijn “young stroke” patiënten. Patiënten die op jonge leeftijd (18-50 jaar) worden getroffen door een beroerte verschillen niet alleen in leeftijd wat betreft hun oudere lotgenoten. Daar waar de oorzaak bij ouderen al snel duidelijk is, vraagt het zoeken naar de oorzaak van beroerte op jonge leeftijd geavanceerde neuroimaging, laboratorium onderzoek en expertise van verschillende specialismen. Behalve het zoeken naar de oorzaak, is het bieden van goede informatie over de prognose (vaak tientallen jaren!), bijvoorbeeld wat betreft arbeids- en studie re-integratie, zo mogelijk nog belangrijker voor deze jonge patiënten. Het Radboudumc stroke Centrum heeft die expertise en is internationaal leidend in het onderzoek naar beroerte op jonge leeftijd. Als illustratie daarvan was ongeveer 40% van alle patiënten die in 2014 het neurovasculaire spreekuur bezochten jonger dan 50 jaar.

Informatieve functie

“Uitkomsten” heeft een informatieve functie, waarbij wij deze zelf primair gebruiken om onze zorg binnen het netwerk verder te verbeteren. Dat doen we niet alleen. We betrekken daarin onze directe zorgpartners binnen en buiten ons UMC.

Het is nog ongebruikelijk in Nederland dat een afdeling voor patiënten met een herseninfarct op transparante wijze laat zien hoe het daadwerkelijk gaat met patiënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd, maar het past naadloos binnen de strategie van het Radboudumc om transparant weer te geven of, en zo ja hoe wij gezondheid van onze patiënten beïnvloeden. Het is ook een belangrijke stap om een patiënt te informeren zodat hij of zij ook daadwerkelijk en goed geïnformeerd kan participeren in zijn of haar eigen zorg!

Het volledige rapport is hier te downloaden.