<

Waar is de mens in de zorg?

Tijd krijgt veel aandacht in de zorg. Het registreren van tijd is vaak een doel op zich. Maar gaat deze kwalitijd niet ten koste van de belangrijkste uitkomst van zorg voor een patiënt: kwaliteit van leven?
Frank-Erik de Leeuw betoogt dat georganiseerde zorg binnen een netwerk patiënt en behandelaar aan antwoorden en oplossingen helpt.
Misha Smit werd op jonge leeftijd getroffen door een herseninfarct. Een wor- steling volgde: het revalidatieprogramma sloot niet aan bij zijn leeftijd en pas- te niet bij de levensfase waarin hij zat. Misha Smit vertelt over zijn ervaringen.