<

Zijn er nog mensen in de zorg?

Ons zorgsysteem is opgebouwd uit producten. Ook de mens in de zorg lijkt een product te worden. Waar we onze identiteit in de loop der eeuwen ont- leenden aan wat we maakten en vervolgens aan wat we kochten, ontlenen we die vandaag aan de interesse die er is voor ons als product. Meer imago dan identiteit. Bas Heijne en Baziel van Engelen geven hun visie op zorg, systeem en maatschappij.