<
9 december 2014 | nieuws

MantelzorgAcademie: betere mantelzorg in het ziekenhuis en thuis

Het Radboudumc is de pilot ‘Ontmoet je Partner in Zorg’ gestart om de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals in het ziekenhuis te verbeteren. Hiervoor is de MantelzorgAcademie ontwikkeld; een scholings- en ontmoetingsplaats voor zorgprofessionals en mantelzorgers.

De pilot vindt plaats in samenwerking met Meander Medisch Centrum, Mezzo; de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en de Radboud Zorgacademie. Mantelzorgers zijn onmisbare partners in zorg en welzijn. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Ze hebben daardoor veel kennis over de patiënt en nemen de zorg thuis vaak grotendeels op zich. Steeds meer mensen hebben een rol als mantelzorger, variërend van ouders die voor een langdurig ziek kind zorgen tot de zorg voor een partner of ouder. De overheid stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg steeds meer. In de ziekenhuiszorg ontbreekt echter nog vaak de structurele aandacht voor de kennis, vragen en behoeften van mantelzorgers.

Behoefteonderzoek

De afgelopen maanden heeft Mezzo een enquête uitgevoerd onder haar Nationaal Mantelzorg Panel.
Ruim 400 mantelzorgers die te maken hebben gehad met een ziekenhuisopname of polibezoek van hun naaste deden hieraan mee. Meer dan tweederde bleek niet te weten waar hij/zij in het ziekenhuis terecht kan voor ondersteuning en 37 procent heeft ondersteuning door het ziekenhuis gemist. Bijna 60 procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan erkenning van artsen en verpleegkundigen in hun rol als mantelzorger, maar slechts een kwart heeft deze emotionele steun ook daadwerkelijk ervaren. Hetzelfde geldt voor informatie over omgaan met de situatie.
Zo’n 60 procent van de mantelzorgers had hier behoefte aan, maar slechts 22 procent heeft hier informatie over ontvangen.

‘Ontmoet je partner in zorg’

Met de MantelzorgAcademie willen het Radboudumc, Meander Medisch Centrum en Mezzo de mantelzorgondersteuning in ziekenhuizen en thuis verbeteren. Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc: “Uiteraard willen we de beste zorg bieden aan de patiënt. Dat doen we niet alleen samen met de patiënt, we vinden het ook belangrijk te kijken naar de naaste omgeving. Door al vroeg in het ziekteproces aandacht te hebben voor de mantelzorger en zijn/ haar behoeften, kunnen we hen in het hele proces beter ondersteunen. Zo werken we samen aan duurzame en verantwoorde zorg.”
Er is een aantal producten ontwikkeld voor zowel mantelzorgers als zorgprofessionals. Zo is er scholing voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door informatieavonden en cursussen. Ook kunnen mantelzorgers samen met zorgprofessionals vaardigheden zoals wondverzorging en het toedienen van sondevoeding oefenen in een speciaal trainingslab, die ze vervolgens thuis kunnen toepassen.
Dit aanbod wordt de komende maanden verder uitgebreid. Verder wordt lotgenotencontact georganiseerd en is er informatie beschikbaar, zowel fysiek als online. Ook worden artsen, verpleegkundigen en aandachtsvelders mantelzorg geschoold in het beter kunnen faciliteren van mantelzorgers.
In eerste instantie worden de producten gedurende twee jaar geïntroduceerd als pilot met de afdelingen Geriatrie, Neurologie, Cardiologie, en Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten van het Radboudumc en de afdelingen Orthopedie en Longgeneeskunde van Meander Medisch Centrum. Ondertussen gaat het Radboudumc ook door met de ontwikkeling van de Mantelzorgacademie ziekenhuisbreed