<
30 oktober 2014 | nieuws

1e Barrédag Neurologie 

Op donderdag 30 oktober organiseerde de afdeling Neurologie van het Radboudumc de allereerste Barrédag. De naam staat voor Bijzondere Aandacht voor Relevante, Regionale Expertise; het programma is gevuld met onderwerpen voor en door AIOS Neurologie. De Barrédag is in het leven geroepen ter ere van het 60-jarig jubileum van de Nijmeegse neurologie, maar de organisatoren hopen dat andere ziekenhuizen hun initiatief overnemen en de organisatie de komende jaren bij toerbeurt op zich nemen.Na een hartelijk welkomstwoord van afdelingshoofd en kinderneuroloog Michèl Willemsen, neemt AIOS Anke Snijders kort het stokje over en wordt eventueel resterend ijs gebroken met een hilarisch filmpje dat een aantal van de sprekers van die dag voorstelt. Daarna krijgen de sprekers het woord: eerst prof. dr. Jacqueline de Graaf, directeur medische vervolgopleidingen in het Radboudumc en internist, gevolgd door de vice-voorzitter van de NVN, dr. Selma Tromp.

Opleiding sorteert voor op de toekomst

De Nijmeegse medische vervolgopleiding vindt dat er in het programma (terecht) veel aandacht is voor medische expertise, maar dat andere facetten onderbelicht blijven. Hoe zorg je dat dokters zich (blijven) verwonderen over wat er gebeurt, innovatief zijn en met hun constateringen aan de slag willen en kunnen? Niet alleen in de patiëntenzorg, maar zeker ook op het gebied van onderzoek, in onderwijs en als bestuurder. Meer aandacht daarvoor in de opleiding zorgt ervoor dat mensen hun talenten (eerder) ontdekken en kunnen ontwikkelen.

Tea Bag

De Graaf gruwt van het tea bag-principe: de AIOS die elke (vaste) periode min of meer anoniem en zonder gerichte aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten in een afdeling wordt neergelaten om daar na 4, 8 of 12 maanden weer uitgetrokken te worden. Waarna de onderdompeling op een andere afdeling op dezelfde manier geschiedt. Dat kan en moet beter. Een voorstel voor een aanpak die veel breder, individueler en regionaal focust op dát wat nodig is voor de 21e eeuw ligt op dit moment bij de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Neuroloog van de toekomst

De kansen voor de toekomst liggen in preventie, ouderenneurologie en de hipheid van de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek dat de NVN liet uitvoeren om de strategie voor de toekomst te bepalen. Bedreigingen zijn er ook: de grenzen met andere specialismen (hoe houden we dementie binnenboord), verdeeldheid van de achterban en druk van externe partijen als zorgverzekeraars en de overheid. De nieuwe strategie van de NVN heeft daarom als overkoepelend thema: Gezondheid Hoofdzaak. Met extra focus op preventie, ouderen, dialoog, verbinden en hersenen. Het bestuur zet zich daarvoor in, maar heeft de leden nodig: be good and tell it.

De feiten

Overheid, patiënt en zorgverzekeraars kijken steeds meer naar de kwaliteit van de individuele neuroloog. Maar ook de neuroloog zelf moet willen weten – en trots zijn op - hoe goed hij is. Meten dus! Verder speelt concentratie van zorg in de toekomst een steeds belangrijker rol: dichtbij als het kan, ver weg als het moet. En de neuroloog moet oog houden voor de ‘makkelijke’ klussen. Door taakherschikking nemen verpleegkundig specialisten, physician assistants en technisch verpleegkundigen de dokter werk uit handen, maar daar kleven ook nadelen aan: een dokter die alleen de complexere klussen op zich neemt, herkent moeilijker wat ‘normaal’ is.

Consequentie voor opleiding

De NVN ijvert voor een prominentere plaats voor preventie en ouderenneurologie binnen Neuron. Binnen de opleiding moet ook meer aandacht worden besteed aan kennis van het zorglandschap, regelgeving en stages op de raakvlakken tussen academie en niet-academie. En dokters moeten bewust worden gemaakt van het belang van be good and tell it.

Paneldiscussie

Na de twee voordrachten volgt een paneldiscussie. Stellingen worden met groene en rode kaartjes beantwoord, eerst door de zaal, daarna door het panel (Selma Tromp, Marije Smits (beleidsmedewerker NVN/Kernconcilium), Ewoud van Dijk (neuroloog en lid Stafconvent Radboudumc) en Bart Post (neuroloog en opleider van het jaar 2014).

- Stelling 1: Trombolyse mag alleen plaatsvinden in ziekenhuizen waar veel aanbod is
-> meesten zijn tegen, aios en panel.

- Stelling 2: De opleiding tot neuroloog is prima in te korten naar 5 jaar
-> meningen verdeeld, ook binnen panel.

- Stelling 3: De huidige knf zal in de toekomst grotendeels overbodig worden
-> de meerderheid ziet de knf in de toekomst niet verdwijnen en ziet kansen voor specifieke knf-onderzoeken.

- Stelling 4: Het is in de toekomst onvermijdelijk dat perifere en academische neurologie-opleidingen samengaan
-> zaal grotendeels ja; panel unaniem ja.

- Stelling 5: Voor de aios kost de NVN alleen maar geld
-> geen enkel groen kaartje: niemand is het eens met deze stelling.

Carrousel van masterclasses

Na de lunch zijn er de volgende CANMED-masterclasses:

- Echografie van spieren en zenuwen
(competentie: kennis en wetenschap)

- Neurologisch onderzoek van een Parkinsonpatiënt
(competentie: medisch handelen)

- Neurologisch onderzoek van een ataxiepatiënt
(competentie: medisch handelen)

- Vallen en opstaan. Onderzoek van (extra)piramidale aandoeningen in het looplab
(competentie: samenwerken)

- Stroke – beoordeling van CT en MRI bij vasculaire aandoeningen
(competentie: kennis en wetenschap)

- Videosessie kinderneurologie met klinische beoordeling neuromusculaire en extrapiramidale aandoeningen
(competentie: medisch handelen)