<
15 oktober 2014 | nieuws

Nieuwe pilot: feedback vragen aan patiënten

Vandaag start er onder begeleiding van het Radboudumc Reshape Center een pilot bij vier specialismen, waarbij patiënten via een digitale applicatie feedback kunnen geven. Doel hiervan is snel verbeterslagen te maken op de afdeling. Tijdens de pilot wordt gekeken of deze laagdrempelige werkwijze vruchten afwerpt. De pilot start op de afdelingen Neurologie, Spoedeisende Hulp, Verloskunde&Gynaecologie en Heelkunde.

We willen een verbeterpaal op Neurologie plaatsen waar patiënten elke dag direct feedback kunnen geven?’ Met dit idee stapten stafmedewerker Angelique Arnoldussen en neuroloog Baziel van Engelen eind vorig jaar binnen bij het Radboudumc Reshape Center. Toevallig kwamen andere afdelingen met soortgelijke ideeën. Zij hebben samen gebrainstormd, hoe ze deze plannen verder vorm konden geven. Daarbij is gekozen voor een bestaande applicatie.

Patiënten kunnen tijdens de pilot via deze applicatie hun feedback geven via een iPad, smartphone of via de pc op de betrokken afdelingen. Vervolgens wordt gekeken wat het resultaat hiervan is, of het inderdaad leidt tot verbeteringen.